Meslekte
Küresel Gelişim
ve Mükemmelliğin
Paydaşı Olmak

Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak; ülkemizde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların uluslararası alanda rekabet edebilir nitelikte olabilmesi için ortak aklı ve çözüm odaklılığı dikkate alan, yaratıcı fikirlere açık, farklı bir perspektifle değişimi yaratan ve destekleyen bir yönetişim yapısına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla yirmi beş yıldır organize ettiğimiz kongrelerimizin son 5 yılında meslek profesyonellerinin yanı sıra, hem ülkemizdeki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki önde gelen fikir önderlerini, iş insanlarını, akademisyenlerini ve üst düzey şirket yöneticilerini ağırlamaya başladık. Bu noktadaki en büyük motivasyonumuz kurumsal yönetimin sigortası olarak adlandırılan İç Denetim profesyonellerinin; yönetim kurulları, alt komiteleri ve üst yönetimin beklentilerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamak ve farkındalıklarını arttırabilmek.

Özellikle son iki yılda etkisini çok daha yoğun şekilde hissettiğimiz pandemiyi, küresel iklim değişikliğini, göç dalgalarını ve tedarik problemlerini dikkate aldığımızda; yaşadığımız dünyada artık neredeyse her an milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek yeni bir kriz riskiyle karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Mevcut krizlere yönelik yaptığımız müdahaleler kısmi çözümler sunmakla birlikte, artık gelecek bizler için giderek daha fazla belirsizliği yöneterek ilerleyeceğimiz bir kurguda şekilleniyor. Henüz son haline gelmemiş olan ve sürdürülebilirliğin zorunluluk halini aldığı bu yeni toplumsal düzeni dikkate alarak bu yıl ki kongremizin temasını, “Öngörülemeyene Adaptasyon: Mücadele mi Uyanış mı?” (Adaptation to An Unpredictable: Survival or Revival?) olarak belirlerken; 15-16 Aralık 2021 tarihlerinde, iki gün sürecek gün boyu oturumlarla iş dünyasının tüm paydaşlarını, ortak aklın rehberliğinde bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Geçen yıl farklı sektörlerden 1.400’ün üzerinde meslek profesyonelinin, iş insanının ve akademisyenin katıldığı Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi’nde siz de geç olmadan yerinizi alın!