Dünya artık her an milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek yeni bir krize tanık oluyor. Üstelik tüm bunlar artık devletlerin olduğu kadar şirketlerin de sorunu haline geldi. Risk yönetimi hiç olmadığı kadar önemli ve dinamik. Böyle bir ortamda yönetim kurullarına güvence ve danışmanlık sağlamakla sorumlu iç denetçiler, her geçen gün olasılığı ve etkisi değişen riskler karşısında nasıl bir yol izlemeli? Çare mücadele etmek mi, yoksa ihtiyacımız bambaşka bir farkındalık düzeyiyle değişimi “fırsat” olarak gören bir uyanış mı?

Henüz son haline gelmemiş olan ve sürdürülebilirliğin zorunluluk halini aldığı bu yeni toplumsal düzeni dikkate alarak bu yıl ki kongremizin temasını, “Öngörülemeyene Adaptasyon: Mücadele mi Uyanış mı?” (Adaptation to An Unpredictable: Survival or Revival?) olarak belirlerken; 15-16 Aralık 2021 tarihlerinde, iki gün süren gün boyu oturumlarla iş dünyasının tüm paydaşlarıyla, ortak aklın rehberliğinde bir araya geldik. Büyük ilgi ve katılımla gerçekleşen Uluslararası 25. Türkiye İç Denetim Kongresi’nde yer alan panellere ilişkin videolara internet sayfamızdan erişebilirsiniz.

Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

KOBİLERİN KURUMSALLAŞMASI YOLUNDA FİNTECH ŞİRKETLERİNİN KATKISI

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

IMPLEMENTING A RISK BASED INTERNAL AUDIT METHODOLOGY

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

ÖNGÖRÜLEMEYEN GELECEĞİN SİGORTASI ETİK VE UYUM

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE SUSTAINABILITY JOURNEY

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

KEY FACTORS FOR SUCCESSFUL INTERNAL AUDIT SOFTWARE IMPLEMENTATIONS

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İNŞA EDERKEN ESG RİSKLERİNİN YÖNETİMİNE VE GÖZETİMİNE HAZIRLANMAK

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25th TURKEYINTERNAL AUDIT CONFERENCE

AI FOR AUDITORS HOW AI IMPACTS THE AUDITING PROFESSION

VİDEOYU İZLE WATCH THE VIDEO
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ SÜREKLİLİĞİ

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

PANDEMİ VE SONRASINDA FİNANS KURUMLARINDA STRATEJİLER VE RİSK YÖNETİMİ

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

GELİŞMEKTE OLAN BİR EKOSİSTEMDEN YARARLANMAK KRİPTO FİNANS, HUKUK VE DÜZENLEME

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

KONFOR ALANI ARAŞTIRMASI 2021 YENİ DÜNYADA İNSAN OKURYAZARLIĞI

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

DİJİTAL ÇAĞDA GELECEĞE HAZIR DENETİM İŞ GÜCÜ OLUŞTURMA

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

YÖNETİŞİM RİSKLERİNDE ORTAYA ÇIKAN ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM (ESG) SORUNLARI

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDE PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE FİNANS FONKSİYONUNUN YENİ ROLÜ

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

KURULUŞUN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU SAĞLAMAK İÇİN UYUMLU BİR İŞ STRATEJİSİ OLUŞTURMAK

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

DİJİTAL GÜVEN SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİNE NASIL KARAR VERİLİR?

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

DEĞİŞEN GERÇEKLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞGÜCÜ STRATEJİLERİ VE KÜRESEL UYGULAMALAR

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

DETECTION AND INVESTIGATION SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NEXT GENERATION AML

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE